Služby - Advokátska kancelária Řehák & Tisoň - právnik, právo, avokát, zmluva

Právne služby

Poskytujeme komplexné právne služby v oblasti súkromného práva, typicky medzi ne patria najmä:

 

Obchodné právo:

 

Pracovné právo:

 

Občianske právo:

 

Súdne spory: