Právnici - Advokátska kancelária Řehák & Tisoň - právnik, právo, avokát, zmluva

AdvokátI

Mgr. Michal Řehák je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V praxi sa zameriava na obchodné, pracovné a občianske právo a vedenie súdnych sporov. Rozpráva slovensky, francúzsky a anglicky.

 

Mgr. Ľudmila Tisoňová Štefančinová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V praxi sa zameriava na občianske a obchodné právo. Rozpráva slovensky a anglicky.