Právnici - Advokátska kancelária Řehák & Tisoň - právnik, právo, avokát, zmluva

Advokát a právnici

Mgr. Michal Řehák je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V praxi sa zameriava na obchodné, pracovné a občianske právo a vedenie súdnych sporov. Rozpráva slovensky, francúzsky a anglicky. Od r. 2008 je externým doktorandom na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

 

Mgr. Lukáš Tisoň je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V praxi sa zameriava na obchodné a pracovné právo. Rozpráva slovensky a anglicky. Od r. 2008 je externým doktorandom na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

 

Mgr. Ľudmila Štefančinová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V praxi sa zameriava na občianske a obchodné. Rozpráva slovensky a anglicky. Od r. 2008 je externou doktorandkou na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.